Stop ‘subsidie’ op vechtscheidingen

De VvCP sluit zich van harte aan bij de oproep van voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert om niet procederen te ‘belonen’, maar de overlegaanpak, zoals mediation en overlegscheiden. Deze oproep deed de Kinderombudsman in de Telegraaf.

Het systeem van gefinancierde rechtsbijstand is zo ingericht dat iemand nieuwe toevoegingen kan blijven aanvragen voor elkaar opvolgende procedures en advocaten per procedure betaald krijgen. Dit is een perverse prikkel die escalatie in de hand werkt, eindeloos procederen mogelijk (en lonend) maakt, in plaats van dat ‘goed gedrag’, zoals met elkaar om de tafel gaan en in overleg tot een oplossing komen beloond wordt.

Lange juridische procedures voeren ‘loont’. En de kinderen betalen de rekening. Dat moet anders! Bij overlegscheiden is bijvoorbeeld altijd (en vanaf het allereerste begin) een coach betrokken. Hiermee worden de veiligheid en belangen van kinderen optimaal bewaakt, beter dan in welke andere scheidingsmethode ook. Dàt zou gefinancierd moeten worden, in plaats van procederen lonend te maken voor advocaten én ouders!

De VvCP (vereniging van advocaten en andere professionals die zich bezig houden met overlegscheiden) is blij dat de Kinderombudsman dit onderwerp onder de aandacht brengt en juicht het toe als de regelingen zo worden aangepast dat voortaan juist de overlegaanpak, zoals mediation en overlegscheiden, kunnen rekenen op gesubsidieerde rechtsbijstand in plaats van vechtscheiden.

Geef een reactie