Coach

De coach voert gesprekken met jullie en kan zonodig ook met kinderen praten om hun stem te laten horen. De coach is gespreksleider aan tafel en waakt over goede samewerking tussen alle deelnemers.

De coach loodst je veilig door je scheiding heen. Hij is nauw betrokken bij de totstandkoming van een werkbaar ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is verplicht als je wilt scheiden.

De coach is expert in:

  • Proces- en communicatiebegeleiding
  • Conflictanalyse en interventies
  • Het ouderschap
  • Het stem geven aan de kinderen
  • Businesscoaching