Stappenplan

Stappenplan marathon scheiden

De overlegscheiding – In 9 stappen thuis

 

Stap 1: De start | Kennismaking

 1. Kennismaking met je advocaat.
 2. Je bespreekt de voorgenomen (echt)scheiding.
 3. De advocaat adviseert je en informeert je over de mogelijkheden die er zijn. Ook de mogelijkheid via de methode van overlegscheiding.
 4. De advocaat neemt contact op met de advocaat van je (huwelijkse) partner en legt de optie van de overlegscheiding voor.

Stap 2: Intake | Onderzoek

 1. De advocaat verwijst jullie naar de coach en adviseert welke neutrale financial gevraagd kan worden.
 2. Juli maken kennis met de coach en hebben met hem een vertrouwelijk intakegesprek (1-op1).
 3. De coach maakt een advies op maat, plan van aanpak en teamsamenstelling. Hij geeft aan wat er nodig is om tot goede afspraken en oplossingen te komen.
 4. Het advies wordt aan jullie beiden gestuurd, met een afschrift naar beide advocaten.

Stap 3: GO/NO GO | Besluit

 1. Jullie besluiten zelf of jullie het advies willen volgen en de route van de overlegscheiding in willen gaan.
 2. De coach is beschikbaar om jullie vragen over het advies te beantwoorden en waar nodig toelichting te geven.
 3. Je bespreekt, zo nodig, met je eigen advocaat het advies.
 4. Je laat aan de coach en de advocaten weten dat je de overlegscheiding wilt of een andere route voorstaat.

Stap 4: GO | Teamoverleg

 1. Het team bespreekt de succesfactoren en valkuilen die er kunnen zijn.
 2. Het team bespreekt welke inhoudelijke en praktische punten voorbereid gaan worden.
 3. De planning, locatie en organisatie van de bijeenkomsten worden afgestemd.
 4. De advocaten bereiden de deelnemersovereenkomst voor en zullen deze verspreiden in het team voor ondertekening. Hierin worden onder meer de vertrouwelijkheid, de kaders en condities opgenomen om tot een succesvolle overlegscheiding te komen.

Stap 5: Begeleiding vooraf | Jouw eigen voorbereiding

 1. De coach begeleidt je in jouw voorbereiding om goed in je kracht aan tafel te kunnen deelnemen aan de besprekingen. De deelnemersovereenkomst wordt door jullie beiden ondertekend.
 2. Je bereidt de bijeenkomst met jouw advocaat voor. Alle relevante informatie over de financiën, de kinderen, etc. wordt verzameld en besproken.
 3. Het kan ook nodig zijn dat de coach jullie uitnodigt voor een driegesprek om met elkaar een goed communicatiepatroon te vinden.
 4. De financial zal de aangeleverde informatie bestuderen en zo nodig toelichten bij je geven.

Stap 6: Bijeenkomst 1 | Samenwerken en verkennen

 1. Het team ontvangt jullie en jullie maken kennis met de teamleden.
 2. Het team en jullie ondertekenen de deelnemersovereenkomst.
 3. In overleg en in samenwerking bespreken jullie de oplossingsrichtingen voor het maken van afspraken.
 4. De (dringende) onderwerpen worden besproken. Het team werkt met jullie samen om tot goede afspraken te komen.
 5. De gemaakte afspraken worden vastgelegd en de benodigde acties worden afgesproken.
 6. Het team stemt de vervolgacties af tijdens een compacte nabespreking.

Stap 7: Tussentijdse begeleiding | Voorbereiding op bijeenkomst 2

 1. De vervolgacties worden met jullie uitgewerkt. Dit kan zijn met jullie advocaat en/of financial en/of coach.
 2. Je wordt begeleid in de voorbereiding op bijeenkomst 2.

Stap 8: Bijeenkomst 2 | Samenwerken en afspraken maken

 1. Je maakt in samenwerking met het team afspraken over de financiële afwikkeling, ouderschap en overige relevante zaken.
 2. Er zullen punten zijn, waarin je onderhandelt over de gewenste uitkomsten.
 3. Soms werkt onderhandelen niet voor alles. Dan is er iets speciaals nodig. Iets wat je van tevoren niet kunt bedenken. De coach begeleidt jullie en het team naar bijzondere oplossingen door het creëren van nieuwe oplossingsmogelijkheden.
 4. Het team legt met jullie alle gemaakte afspraken vast, zodat een convenant opgesteld kan worden door de advocaten.

Stap 9: De finish | Ondertekening convenant

 1. Het convenant wordt met jullie doorgenomen door jullie eigen advocaat
 2. Tijdens de ondertekeningbijeenkomst, wordt het convenant doorgenomen en zonodig ter plekke aangevuld. De puntjes worden op de i. gezet.
 3. De ondertekening vindt plaats.
 4. De coach zorgt samen met de teamleden voor een mooie afronding van jullie overlegscheiding. 5. De advocaten dragen vervolgens zorg voor indiening bij de rechtbank en begeleiden de afwikkeling van jullie scheiding.

Bekijk de PDF